Dating websites st louis mo

Věčným sporem je, zda česká vědecká jména mají kopírovat vědecká jména latinská.

V současné době převládá názor, že české vědecké názvosloví může být nezávislé na tom latinském.

Dovolte abych Vám představil novou internetovou databázi českých vědeckých (nikoli však lidových) jmen rodů rostlin (autoři databáze jsou J. Lze zde nalézt jména rodů jak širokých, tak užších a dnes již vzácně rozlišovaných.

Jedná se o přehledovou excerpci významných knižních publikací zaměřených na domácí, u nás i jen pěstovaných, přírodovědně či užitkově významných rostlin.

Proto v případech, že pro daný rod nenajdete český ekvivalent, je vhodné užití pravidla “piš jak slyš” (užití fonetických jmen).

dating websites st louis mo-16dating websites st louis mo-68dating websites st louis mo-61dating websites st louis mo-40

Zajímavosti Dvouslovných rodových jmen (binomů) je v české květeně až 11 (hadí jazyk, jelení jazyk, vraní nožka, vlčí bob, ptačí noha, ptačí zob, hadí mord, hadí mordec, kozí brada, vodní mor, maří list).

U rodů neuvedených v Klíči lze vycházet i z frekvence výskytu nějakého jména (čím častější je daný český název v databázi, tím se zdá být jeho užití vhodnější, i když novější publikace může udávat právě jméno jiné - vzácněji používané).

Podle některých odborných názorů by obecněji také mělo platit, že v případě dvou jmen pro jeden taxon by se neměla dávat přednost fonetickým jménům, vycházejících z latinských jmen, byť jejich zapamatování i možnost dorozumění se s odborníky může být jednodušší (národní jména představují kulturně-historické a jazykové bohatství každého národa).

Kvůli tomu můžeme jako český vědecký název uvádět např.

jen “borůvka”, i když latinský název je “ je mišpulovec).

Leave a Reply